Λίγα Λόγια Για Εμάς…

Η σωστή επιλογή του κατάλληλου Φροντιστηρίου, έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη και την επιτυχία των μαθητών.

Η “προΩΘΗΣΗ” είναι ένα Φροντιστήριο, με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, καταξιωμένο από το 1997 στη συνείδηση των μαθητών του Ασπροπύργου Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας, κάθε χρόνο, στις Γενικές Εξετάσεις είναι αποτέλεσμα της σωστής και προγραμματισμένης προετοιμασίας τους.

Η “προΩΘΗΣΗ” διευθύνεται από έμπειρους καθηγητές με πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα και συνεργάζεται με νέους ικανούς και δοκιμασμένους καθηγητές.

Τα Πρωτοποριακά Εκπαιδεύτηκα προγράμματα που παρέχουν ολοκληρωμένη προετοιμασία στους υποψηφίους μας και οι σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης, εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σπουδαστών μας.

Υπάρχει πλήρης υποστήριξη των μαθητών μας σε κάθε μάθημα, με υψηλού επιπέδου εκδόσεις του φροντιστηρίου μας.

Το διαρκές ενδιαφέρον της διεύθυνσης και των διδασκόντων, μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα κάθε ιδιαίτερο πρόβλημα των μαθητών μας, που δημιουργεί δυσκολίες στη σωστή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Το σύγχρονο περιβάλλον και ο σύγχρονος εξοπλισμός του Φροντιστηρίου, καθιστούν άνετη την παραμονή των μαθητών μας, εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας. Επιδιώκουμε την συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών μας.

Υπάρχει απόλυτος προγραμματισμός στη διδασκαλία κάθε μαθήματος (ολοκλήρωση της ύλης, διαγωνίσματα, επαναλήψεις).

Έχοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική κατάσταση διαμορφώνουμε προσιτά δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα σπουδών.