Φίλοι μαθητές και μαθήτριες,

Η σειρά βιβλίων με τον τίτλο ΒΙΒΛΙΟμαθήματα δημιουργήθηκε από μια ιδέα μας για το περιοδικό «Εξετάσεις» της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Παρουσιάσαμε στην εφημερίδα τα μαθήματά μας όπως γίνονται στον πίνακα τηςτάξης, δημιουργώντας για τον σκοπό αυτό την πολυπληθέστερη συγγραφική ομάδα που έχει ποτέ συσταθεί, προσπαθώντας να αποτυπώσουμε στο χαρτί τη διδακτική μας εμπειρία.

Τη συγγραφική ομάδα αποτελούν καθηγητές – συγγραφείς καταξιωμένοι στη συνείδηση γονιών και μαθητών για την ποιότητα της δουλειάς τους.

vivliomathimata


Η συλλογική αυτή προσπάθεια, εμπλουτισμένη σε σχέση με το υλικό που παρουσιάστηκε στην εφημερίδα, απευθύνεται αφενός στον καθηγητή που θέλει να παρουσιάσει το μάθημά του στην τάξη με μεθοδικότητα, αφετέρου στον φιλόπονο μαθητή που θέλει να διαβάσει, να μελετήσει και να κατανοήσει την ύλη, χωρίς να σπαταλήσει τον πολύτιμο χρόνο του.

Ο σκοπός μας: να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο δουλειάς για όλους μας, αποτυπώνοντας στο χαρτί την εμπειρία της τάξης.

Η ύλη χωρίστηκε σε ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει:
  • Τις απαραίτητες γνώσεις θεωρίας, με τη μορφή ερωτήσεων.
  • Λυμένες ασκήσεις, στις οποίες καταδεικνύεται η μεθοδολογία επίλυσής τους.
  • Τα προτεινόμενα θέματα με τις απαντήσεις τους στο τέλος του βιβλίου.
  • Ένα κριτήριο αξιολόγησης στο τέλος κάθε βιβλιομαθήματος.
  • Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.

Μετά την ευμενή υποδοχή που είχε η σειρά των ΒΙΒΛΙΟμαθημάτων για το Λύκειο, αποφασίσαμε την έκδοση της καινούργιας σειράς Γυμνασιακά ΒΙΒΛΙΟμαθήματα για τους μαθητές του Γυμνασίου.