Διεύθυνση:

Αχαρνών 8
Ασπρόπυργος, 19 300

Τηλέφωνο:

210 55 77 566